image slideshow

SIPOTE TIMOUN

SIPÒTE LAVNI

Sou AKIT Charity Organisazion

All Kids Integrated Together TEIE All Kids Integrated Together se yon organization ki pa peye

Tout Timoun Entegre Ansanm TEIE Tout Timoun Entegre Ansanm se yon òganizasyon san bi likratif, non-gouvènmantal ki te kreye nan 2017 e ki konpoze de yon gwoup doktè, jounalis, sikològ ak enfimyè ki pataje menm lanbisyon, ke pou sipòte timoun ki gen defisyans nan efò ki mennen nan devlopman pèsonèl yo ak entegrasyon yo nan sosyete sa a ki twò souvan marginalize yo. AKIT bay nan sesyon enfòmasyon ak konsyantizasyon, seri fòmasyon nan domèn sa yo • Sante • Andikap mantal nan timoun • Terapi • Edikasyon

Jwenn plis
image about

Nou fè li pou tout Timoun

img

Konsiltasyon sante

img

Ekipman mobilite medikal yo

img

Hygienes pwodwi

img

Nou pran swen sou

img

AKIT Misyon

Konnen ki jan yo fòmile, konsepsyon ak plan pwojè depi kreyasyon li yo ak devlopman nan pwopozisyon Difikilte sa yo gen rapò ak etap sa yo diferan yo dwe swiv pandan devlopman nan yon pwojè kòm byen ke definisyon an nan rezilta espere ak endikatè. Misyon an se ede sipòte timoun ki gen mobilite redwi si wi ou non nan fòm fizik oswa mantal.

img
Lilavois, Marin 36
Jou nan echanj ak entegrasyon nan timoun ki gen diminye mobilite.

pwofesyonèl sante ki pale de ijyen, lave men. nou pataje vizyon an ak misyon nan AKIT konferans sou enklizyon sosyal nou jwe jwèt ak timoun yo, dans.

img
Gonaives, Ennry
Jou nan echanj ak entegrasyon nan timoun ki gen diminye mobilite.

pwofesyonèl sante ki pale de ijyen, konsiltasyon sou sante, fòmasyon sou kòman yo byen lave men yo nou pataje vizyon an ak misyon nan AKIT manje midi ak timoun yo Mizik konferans sou enklizyon sosyal twous ijyèn yo te bay soti nou jwe jwèt ak timoun yo, dans, jwèt kesyon ak enkyetid nan men paran yo

Akit Pwojè

img
Ennery, Gonaïves

Medical mobility equipment

We will set up a date for ennery project to donate equipment, such as walkers, wheelchairs, canes, health consultation, hygienes product, etc.

Date: 11-Jan-2021
img
Water Delivery

Helpo for Help

Gray eel-catfish longnose whiptail catfish smalleye squaretail queen danio unicorn fish shortnose greeneye fusilier fish silver carp

Date: 23-Jan-2019
img
Medecine

He Needs Your Protection

Sea snail bigeye zebra turkeyfish mola mola sunfish roach. Southern Dolly Varden, lightfish ray long-whiskered catfish; burbot dealfish

Date: 23-Jan-2019
img
Medicine

More than One Life Changed

Rockweed gunnel; candlefish mail-cheeked fish, yellowtail snapper cuskfish elasmobranch seamoth triggerfish gar

Date: 23-Jan-2019
img

Sponsor

Delivering help and hope to children through sponsorship.

Sharksucker sea toad candiru rocket danio tilefish stingray deepwater stingray Sacramento splittail, Canthigaster rostrata. Midshipman dartfish Modoc sucker, yellowtail kingfish

img

Akit kenbe pou ou

img
img
img
img

img We are Awesome Volounteer Team

Gray eel-catfish longnose whiptail catfish smalleye squaretail queen danio unicorn fish shortnose greeneye fusilier fish silver carp nibbler sharksucker tench lookdown catfish

img

All donations can help change a life

Gray eel-catfish longnose whiptail catfish smalleye squaretail queen danio unicorn fish shortnose greeneye fusilier fish silver carp nibbler sharksucker tench lookdown catfish

img

AKIT Editoryal

imgWater Delivery
Save the Children's Role in Fight Against Malnutrition Hailed

Sharksucker sea toad candiru rocket danio tilefish stingray deepwater stingray Sacramento splittail canthigaster

03 Oct' 20
imgMedicine
Save the Children's Role in Fight Against Malnutrition Hailed

Sharksucker sea toad candiru rocket danio tilefish stingray deepwater stingray Sacramento splittail canthigaster

08 Jan' 20
imgFood
Back to the future: Quality education through respect,

Sharksucker sea toad candiru rocket danio tilefish stingray deepwater stingray Sacramento splittail canthigaster

08 Jan' 20

Ki moun ki ede Nou

donor
donor
donor
donor
img